Гара Руфа са дребни сладководни риби принадлежащи към рода Cyprinidae (Шаранови). Известни още като Doctor Fish или риба Кангал, тези беззъби рибки, имат способността да откриват и премахват мъртвите клетки от човешката кожа, правейки я гладка и мека.

За тази лечебна способност за първи път свидетелства историята на турски овчар, който случайно стъпил в едно блато по пътя си. Овчарят видял как за секунди малките рибки наобиколили раната на стъпалото му и не след дълго тя заздравяла…

Размери

Техният максимален размер достига до 15см в естествена среда и между 8-10см в аквариум.

Местообитание

Произхождат от Кангал, Турция и са били намерени за първи път в горещи минерални извори преди 600 години. В естествената си среда те обитават топли водоеми с температури между 25-38°C, но успешно се приспособяват и на температури под тези от естественият им хабитат, стига промените да се случват постепенно. Ареалът на разпространение на рибките е Близкия Изток, обхващайки южна Турция, Сирия, Израел, Йордания и Ирак.

Хранене

В естествена среда се хранят с фито- и зоопланктон, а в изкуствените вани и басейни, където такъв липсва – с мъртви кожни клетки и специализирана храна.

Размножаване

Трудно различими са половите им белези. Съществената разлика при тях е, че мъжките екземпляри от вида са по-едри, а женските имат по-заоблено коремче. Рибките от вида Гара Руфа са хайверни, като достигат полова зрялост след осмия месец. След оплождането на хайвера, малките се излюпват след около три дни, като продължителността им на живот е между 3 и 5 години в зависимост от условията, в които живеят.

Още за Ползите и Процедурата